Pris truckkort

Truckutbildning Pris

Priserna varierar lite mellan utbildningarna beroende på om teoridelen är webbaserad eller inte, och var körövningarna hålls samt om du går själv eller om du går i grupp. Se varje företags egen hemsida för priser och information.